Thu, 10 / 2014 10:33 am | helios

Đối với nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á hay nhiều quốc gia trên thế giới thì Nhật Bản chính là một đất nước lớn có tình độ phát triển đất nước mạnh mẽ, trình đồ khoa học kỹ thuật cao cũng như nền giáo dục thuộc những top hàng đầu trên thế giới. […]

Đối với nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á hay nhiều quốc gia trên thế giới thì Nhật Bản chính là một đất nước lớn có tình độ phát triển đất nước mạnh mẽ, trình đồ khoa học kỹ thuật cao cũng như nền giáo dục thuộc những top hàng đầu trên thế giới. Đây cũng chính là lý do quan trọng mà nhiều sinh viên Việt Nam lại sẵn sàng lựa chọn Nhật Bản làm điểm đến cho hành trình du học của mình. Tất nhiên hầu như bạn nào trước khi có ý định du học tại Nhật thì đều cần chú ý trước tới nguồn kinh phí tài chính của bản thân, một số bạn thì quyết định cố gắng giành học bổng để có thể học tập thoải mái ở đây mà không phải quá lo nghĩ nhiều về tài chính. Dưới đây chính là thông tin của một số suất học bổng mà bạn có thể cần biết.


 

(1) Học bổng du học Nhật Bản  

Chủng loại

Đối tượng và số lượng

Số tiền trợ cấp hàng tháng

Liên hệ giải đáp thắc mắc  

Học bổng chính phủ (bộ giáo dục)  

Đại sứ quán giới  thiệu

Nghiên cứu sinh sau đại học/ nghiên cứu sinh là giáo viên

175,000 yên

 

Cơ quan Nhật Bản tại nước ngoài (đại sứ quán)  

Du học sinh đại học/ du học cao đẳng/ / du học trung cấp chuyên nghiệp/ du học sinh học ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản   

135,000 yên

Du học theo chương trình nhà lãnh đạo trẻ (young leaders)   

262,000 yên

Trường đại học giới thiệu

Nghiên cứu sinh sau đại học

175,000 yên

Trường đang học tập (Trường đã tốt nghiệp)   

Du học sinh học ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản   

135,000 yên

Học bổng khuyến học dành cho du học sinh nước ngoài đi du học tự túc JASSO (chế độ kí kết trợ cấp)

Tham dự kì thi du học Nhật Bản(EJU) và nhập học chính quy vào trường đại học, đại học ngắn hạn, trường cao đẳng   

50,000 yên  

Tổ chức hỗ trợ sinh viên  du học Nhật Bản JASSO

Học bổng tập thể phi chính phủ

11 tập thể phi chính phủ  

149,000 yên (bình quân)

Các quỹ học bổng

Học bổng theo chế độ xúc tiến du học ngắn hạn (duy trì)  

 

 Du học ngắn hạn theo sự liên kết giao lưu giữa các trường đại học   

80,000 yên

Các quỹ học bổng (trường đã từng học)

 

Du học Nhật với học bổng

(2) Học bổng trong nước (tại Nhật Bản)        

 

 Chủng loại  

Đối tượng  

Số tiền hàng tháng

Liên hệ giải đáp thắc mắc

Học bổng chính phủ Nhật Bản (bộ giáo dục)  

Đăng kí trong nước (tại Nhật Bản)   

Nghiên cứu sinh   

175,000 yên

Trường đang học tập (tại Nhật Bản) 

Du học sinh học đại học   

135,000 yên

Học bổng khuyến học dành cho du học sinh nước ngoài đi du học tự túc JASSO

 Du học sinh đại học / đại học ngắn hạn/ du học sinh trung cấp chuyên nghiệp/ du học sinh cao đẳng/ học  chương trình giáo dục dự bị  

50,000 yên

Trường đang học tập (tại Nhật Bản)

Nghiên cứu sinh/ học thạc sĩ/ học tiến sĩ   

70,000 yên

Học bổng của địa phương tự quản

63 đoàn thể giao lưu quốc tế do địa phương tự quản  

27,222 yên (bình quân)

Quỹ học bổng tự quản hay trường đang học tập (tại Nhật Bản) 1

Học bổng tập thể phi chính phủ

156 tập thể phi chính phủ

72,322 yên (bình quân)

Các quỹ học bổng hay trường đang học tập (tại Nhật Bản) 1

 

Học bổng của trường  

2

Trường đang học tập (tại Nhật Bản)

Học bổng miễn giảm học phí

414 cá nhân xét duyệt theo quy định của luật pháp ( năm 2004)

Trường đang học tập (tại Nhật Bản)

 

Học bổng của trường   ※2 – Trường đang học tập (tại Nhật Bản)

 

 
Học bổng miễn giảm học phí 414 cá nhân xét duyệt theo quy định của luật pháp ( năm 2004) – Trường đang học tập (tại Nhật Bản)
※ 1   Các quỹ học bổng tự quyết định
※ 2  Thắc mắc hỏi đáp tại các trường hay trung tâm tư vấn du học về chương trình học bổng đại học, cao học, học bổng của trường đại học ngắn hạn  
Bài viết cùng chuyên mục