Post Tagged with: "tuyển sinh"

Thông báo tuyển sinh du học Hàn Quốc năm 2014

June 27, 2014 4:42 am0 comments

1. Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ đủ từ 18 tuổi đã tốt nghiệp PTTH trở lên, tốt nghiệp trường lớp cuối cùng không quá 5 năm, không có tiền án tiền sự. 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh từ ngày 06 tháng 01 năm […]

Read more ›