Post Tagged with: "tìm học bổng"

Kinh nghiệm du học: Tìm và phân loại học bổng du học

July 10, 2014 8:41 am0 comments
Kinh nghiệm du học: Tìm và phân loại học bổng du học

Bạn có biết học bổng vô cùng đa dạng. Từ học bổng toàn phần được hỗ trợ bởi chính phủ, các tổ chức tư nhân, cho đến các chương trình học bổng 100% học phí hoặc học bổng bán phần. Rất nhiều bạn sinh viên chỉ nghĩ đến HB cho […]

Read more ›