Post Tagged with: "thong tin ve hoc bong du hoc"

Cơ hội nhận học bổng du học từ Đại học Sunderland

June 20, 2014 4:33 am0 comments
Cơ hội nhận học bổng du học từ Đại học Sunderland

Trong khi điều kiện và môi trường giáo dục trong nước chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu cũng như năng lực ngày càng nâng cao của người học đồng thời phương pháp giảng dạy truyền thống không còn phù hợp và khó mà giúp người học phát huy […]

Read more ›

Nam sinh trường Ams dành HB trường Princeton – Mỹ

June 4, 2014 1:59 am0 comments
Nam sinh trường Ams dành HB trường Princeton – Mỹ

Học tập kinh nghiệm xin học bổng của các bạn ấy không bao giờ thừa. Lần này chúng ta sẽ làm quen với Nguyễn Danh Tín, lớp 12 chuyên toán 1. Danh Tín đã được học bổng của ĐH Princeton và sẵn sàng để nhập học trong tháng 9 tới. […]

Read more ›