Post Tagged with: "thành tích du học"

Việt Nam giành thành tích nổi bật trong Chương trình học bổng Endeavour 2014

May 31, 2014 2:10 am0 comments
Việt Nam giành thành tích nổi bật trong Chương trình học bổng Endeavour 2014

Chương trình học bổng Endeavour 2014, Việt Nam giành được 44 suất học bổng… Theo thông tin từ ĐSQ Australia, năm nay Việt Nam đã đạt thành tích nổi bật trong Chương trình học bổng Endeavour có tính cạnh tranh toàn cầu. Trong tổng số 56 quốc gia nhận được […]

Read more ›