Hai trường đại học công bố môn thi chính năm 2014

May 29, 2014 10:12 am

Trường đại học Sài Gòn và ĐH Tài chính – ngân hàng Hà Nội công bố các môn thi chính của kỳ thi tuyển sinh năm 2014:

Trường ĐH Sài Gòn quy định các ngành có quy định môn thi chính (được nhân hệ số 2) áp dụng trong tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 như sau:

Stt

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Môn thi chính

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

 

 

 

1

Ngôn ngữ Anh (Thương mại – Du lịch)

D220201

D1

Tiếng Anh

2

Toán ứng dụng

D460112

A, A1, D1

Toán

3

Sư phạm Toán học

D140209

A, A1

Toán

4

Sư phạm Vật lí

D140211

A, A1

5

Sư phạm Hóa học

D140212

A

Hóa

6

Sư phạm Sinh học

D140213

B

Sinh

7

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C, D1

Ngữ văn

8

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

Sử

9

Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

Năng khiếu

10

Sư phạm Mĩ thuật

D140222

H

Năng khiếu

11

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

Tiếng Anh

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

 

 

12

Sư phạm Toán học

C140209

A, A1

Toán

13

Sư phạm Vật lí

C140211

A, A1

14

Sư phạm Hóa học

C140212

A

Hóa

15

Sư phạm Sinh học

C140213

B

Sinh

16

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C, D1

Ngữ văn

17

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

Sử

18

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

Năng khiếu

19

Sư phạm Mĩ thuật

C140222

H

Năng khiếu

20

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

Tiếng Anh

Tại Trường ĐH Tài chính – ngân hàng Hà Nội, môn thi chính được quy định cho tất cả các ngành tuyển sinh khối A1 và D1 là môn tiếng Anh.

Năm 2014, Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tuyển sinh theo quy chế 3 chung với phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển ở 3 khối thi là khối A, khối A1 và khối D1.Bình luận về bài viết

Bài viết liên quan