Cách tham gia thi nhận học bổng cao đẳng tại Nhật

October 2, 2014 10:26 am
Với nguồn tài trợ suất học bổng khổng lồ thì yêu cầu của chính phủ Nhật về trình độ của người được hưởng học bổng cũng vô cùng cao, không chỉ là yêu cầu về khả năng, trình độ còn cần học sinh phải có đủ bản lĩnh, tự tin trước hội đồng tuyển sinh.


1.  Trình tự xét duyệt      

Sơ tuyển của Bộ giáo dục và đào tạo   
Bộ giáo dục và đào tạo tiến hành lựa chọn hồ sơ ứng viên đăng kí học bổng, lựa chọn ứng viên đáp ứng đủ điều kiện và không có hồ sơ bị thiếu và giới thiệu lên đại sứ quán Nhật Bản.    
※ Trường hợp số lượng ứng viên đăng kí vượt quá 70 người sẽ lựa chọn theo thứ tự bình quân     
Tuyển chọn tại đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam   
Vòng 1 : Tiến hành thi viết và và chọn ra 10 người theo thứ tự điểm thi cao từ trên xuống dưới      
※  Môn toán và môn tiếng Anh phải đạt trên 40 điểm, tổng điểm trên 105 điểm  
Vòng 2 : Tiến hành thi phỏng vấn đối với những người đã vượt qua vòng 1 và lựa chọn ra khoảng trên dưới 10 người, sau đó sẽ giới thiệu lên chính phủ Nhật Bản.  
Du học tại Nhật

2.  Kì thi tuyển chọn ( Đại sứ quán tổ chức – ra đề thi, giám sát thi, chấm điểm)         

Hình thức thi tuyển chọn : Thi viết và thi phỏng vấn     
Lịch thi và nội dung thi
Vòng 1 : Thi viết : Cuối tháng 7
※ Môn thi viết : Toán, tiếng Anh, tiếng Nhật (không có kì thi đặc biệt)
Vòng 2 : Thi phỏng vấn : giữa tháng 8   
※ Nội dung thi – Tập trung vào hồ sơ và phỏng vấn (kế hoạch hoc tập, tham vọng…)

3.  Hồ sơ cần nộp :        

1 bản giấy dự thi (theo mẫu)     
1 bản giấy chứng nhận thành tích học tập (Môn Tiếng Anh, Toán và gạch chân bằng mực đỏ vào thứ tự xếp hạng thành tích)    
1 bản cam kết (theo mẫu)    
7.  Hạn đăng kí :  Trung tuần tháng 7

4.  Địa chỉ nộp và cách thức nộp :     

a. Ứng viên đăng kí nộp hồ sơ lên trường cấp 3 mà bản thân đã từng học tập (Hiệu trưởng của trường cấp 3 sẽ giới thiệu hồ sơ lên sở giáo dục tỉnh/ thành phố)        
  b. Sở giáo dục tỉnh/ thành phố sẽ thu thập hồ sơ đầy đủ (đơn đăng kí, giấy chứng nhận thành tích, bản cam kết) và nộp lên bộ giáo dục và đào tạo cùng với thư giới thiệu   
       ※  Nếu người đăng kí không phải là tốt nghiệp (sắp tốt nghiệp) trường cấp 3 chính quy thì sẽ nộp hồ sơ riêng lên bộ giáo dục và đào tạo     

5. Giới thiệu về du học cao đẳng  

Du học sinh khi đến Nhật phải học khóa tiếng Nhật trong vòng 1 năm
Nếu như du học sinh không hoàn thành 1 năm học dự bị tiếng Nhật sẽ không được nhập học vào các trường cao đẳng.  
Sau khi tốt nghiệp 2 năm cao đẳng du học sinh sẽ được cấp bằng tốt nghiệp  

Tags:

Bình luận về bài viết

Bài viết liên quan